WYNIKI – IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „POD KOLOROWYM PARASOLEM JESIENI”

3 listopada 2019 r. w Rzeszowskim Domu Kultury filia Przybyszówka odbyło się spotkanie Jury IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Pod Kolorowym Parasolem Jesieni”. Do konkursu zostało nadesłanych 3 245 prac z 430 placówek z całej Polski.

Jury dokonało przeglądu i podziału prac na następujące kategorie:

Prace plastyczne:

  • 5 – 6 lat;
  • 7 – 10 lat (klasa  I- III SP);
  • 11 – 13 lat (klasa IV – VI SP);
  • 14 – 15 lat (klasa VII – VIII SP).

Fotografia:

  • 11 – 15 lat.

Po wnikliwym oglądzie i analizie prac, Jury konkursu wykluczyło prace niespełniające warunków uczestnictwa w konkursie, zgodnie z pkt. II Regulaminu.

Jury postanowiło przyznać Nagrodę Grand Prix konkursu dla Marty Stepnowskiej (lat 11) z Zespołu Edukacyjno – Artystycznego „Przygoda” w Rybniku, która równocześnie zwyciężyła także w swojej kategorii wiekowej, a której praca zostanie wykorzystana do materiałów promocyjnych kolejnej edycji konkursu „Pod Kolorowym Parasolem Jesieni”.

 

Skład Jury:

1. Przewodnicząca Jury:

prof. UR dr hab. Marlena Makiel – Hędrzak– Studia na UMCS w Lublinie, w Instytucie Wychowania Artystycznego w latach 1988–1995. Dyplom w pracowni rysunku prof. Stanisława Góreckiego w 1995 r. Od 1996 roku pracuje w Instytucie Sztuk Pięknych WSP w Rzeszowie, od 2001 ISP Uniwersytetu Rzeszowskiego; obecnie jako profesor UR na Wydziale Sztuki. Prowadzi dyplomującą pracownię rysunku. Współpracuje z ogólnopolskim pismem literacko-artystycznym „Fraza”. Autorka wielu tekstów o sztuce, publikowanych w katalogach wystaw i pismach naukowych oraz opracowań graficznych wielu książek, w tym publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka tomu poezji Linia (Kraków 2000).

2. Członek Jury:

prof. UR  dr hab. Marek Pokrywka – Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego na UMCS w Lublinie. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Mariana Stelmasika (1983). Absolwent Studium Scenografii Teatralnej, Filmoweji Telewizyjnej ASP w Krakowie – dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. Jerzego Skarżyńskiego (1986). Uprawia malarstwo i rysunek, jest autorem realizacji scenograficznych i opracowań graficznych książek. Współpracuje z ogólnopolskim pismem literacko-artystycznym „Fraza”. Pracuje jako profesor nadzwyczajny w Zakładzie Malarstwa na Wydziale Sztuki UR. Członek ZPAP i rzeszowskiej grupy artystycznej „NA DRABINIE”. Swoje prace prezentował w ramach wystaw indywidualnych (34) i zbiorowych (ok. 200) w Polsce i za granicą.

3. Członek Jury:

dr Anna Steliga – Doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, adiunkt w Instytucie Sztuk Pięknych w Zakładzie Grafiki Warsztatowej i Teorii Sztuki, prodziekan Kolegium Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Autorka kilku monografii o arteterapii, kilkudziesięciu artykułówz psychopedagogiki, pedagogiki specjalnej, terapii przez sztukę, pogranicza psychologii i sztuki oraz tekstów o sztuce. Członek krakowskiego Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka, a także gdańskiego Polskiego Towarzystwa Pedagogów Specjalnych.

4. Członek Jury:

Katarzyna Warańska: Z zawodu architekt krajobrazu i wnętrz, po godzinach fotograf, społecznik, organizator i przyrodnik. Od 2011 roku członkini Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego (RSF). Organizator i opiekun wystaw fotograficznych w Galerii Nierzeczywistej Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego. Instruktor Fotografii Krajoznawczej przy PTTK. Katarzyna Warańska jest uczestniczką wielu wystaw zbiorowych, indywidualnych oraz pokonkursowych. Jest laureatką konkursów o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym (m.in. 7 Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Miasto i Ludzie- Lubię to!” w Krośnie: 3 nagrody: Nagroda Dyrektora Muzeum Rzemiosła w Krośnie; Honorowe Wyróżnienie; Nagroda Publiczności; za cykl prac „Krośnieńskie pejzaże”, Just One Photo 2017 Tylko Jedno Zdjęcie – konkurs międzynarodowy pod patronatem FIAP, MOK Jarosław: wyróżnienie FIAP Blue Ribbon  za zdjęcie „Ku wolności”, „Życie jest piękne 2017”- Kielce: I miejsce za pracę „Czułość”, XVIII Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny FotoOdlot Rzeszów: wyróżnienie FIAP Blue Ribbon, za pracę „Początek”, Międzynarodowy Wojnicki Salon Fotograficzny Fotum 2018: wyróżnienie FIAP Blue Ribbon, za pracę „Pasterz”).

 

Gratulując nagrodzonym oraz wszystkim Uczestnikom
zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród
oraz otwarcie wernisażu pokonkursowego
w dniu 23 listopada 2019 r. (sobota) o godz. 17:00
w Rzeszowskim Domu Kultury filia Przybyszówka
ul. Dębicka 170; 35 – 503 Rzeszów

 

Rzeszowski Dom Kultury po raz dziewiąty zorganizował ogólnopolski konkurs plastyczny „Pod kolorowym parasolem jesieni” i znów przekonaliśmy się, że oblicze każdej jesieni jest nowe, inne, tajemnicze i odkrywcze. Dzieci i młodzież jak zawsze nas, jurorów, potrafią zaskoczyć niezwykłymi pomysłami, ciekawym spojrzeniem na świat, pięknem wyjętym z fragmentów własnego pejzażu. W tym roku dodatkowym zadaniem było zobaczenie poprzez jesienny krajobraz fragmentów dziedzictwa kulturowego w postaci obiektów historycznych, obyczajów, folkloru i tradycji. Uczestnicy w znakomity sposób odpowiedzieli na tą sugestię tematyczną organizatorów, co z pewnością nie ułatwiło pracy nam, jurorom, kiedy nieraz z żalem musieliśmy się rozstać z wieloma wspaniałymi dziełami. Spośród nadesłanych kilku tysięcy prac do wystawy mogło zostać wybranych jedynie kilkaset. Oczywiście głównym wyznacznikiem były kryteria takie jak: samodzielność wykonania pracy, zgodność z tematem, oryginalność i szereg walorów artystycznych. Gratulujemy wszystkim, którzy nadesłali swoje prace za trud wykonania, zmagania się z materią twórczą, szczególne gratulacje składamy uczestnikom i wszystkim nagrodzonym. Wielkie uznanie należy się też nauczycielom i opiekunom, tym, którzy dopingowali i wskazywali kierunek, często bowiem trzeba dodatkowego impulsu aby ktoś uwierzył w siebie i zdecydował się na udział w konkursie.

Tadeusz Wywrocki napisał: „Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata. Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. Ptaków co przed podróżą na drzewach usiadły. Czekając na swych braci, za morze lecących”. Tegoroczne Grand Prix jest bliskie atmosferze tego wiersza, wnosi głęboką refleksję nad tym wszystkim co stanowi o naszej tożsamości kulturowej, wszystkie nagrodzone prace otwierają przestrzeń dialogu z tym, co dla nas najcenniejsze, ze skarbami przeszłości. 

Marlen Makiel – Hędrzak

 

Lista Zwycięzców poszczególnych kategorii w niżej załączonym protokole:

LISTA ZWYCIĘZCÓW – IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY – POD KOLOROWYM PARASOLEM JESIENI

 


Grand Prix – Marta Stepnowska (11 lat) z Zespołu Edukacyjno – Artystycznego „Przygoda” w Rybniku

 

PATRONAT HONOROWY:

    

 

SPONSORZY:

    

 

PARTNER:

 

PATRONAT MEDIALNY:

     
        

Archiwa